Ey insan! 
Yaşanılabilir ve güzel bir dünya ve güzel bir hayat istiyor musun?
Öyleyse; Kur'an'ın öğütlerine ve uyarılarına kulak ver, ona göre bir hayat yaşa...
Peygamber efendimizin(sav) sahih sünneti seniyyesini hayat tarzın haline getir.
Âdetlerin/alışkanlıkların ibadetlere, ibadetlerin  âdetlere/sıradan alışkanlıklara dönüştüğü, günahların kanıksandığı bir zamanda, dünya ve ahirette “kurtuluşun” yol haritasının, pusulasının, kılavuzunun Kur’an ve Sahih Sünneti Seniyye olduğunu aklından çıkarma. 
Bâtıl ve batılı, şeytani anlayışların, deli gömlekleri gibi bir iki yüzyıldır bize zorla giydirilen, dayatılan izm ve ideolojilerin, tezgâhların, sömürü ve zulüm çarklarının bizi nasıl yokluk cehennemine sürüklediğini unutma sakın… 
Yarın çok geç olabilir…
Hayatımızdan çalınan, elimizden alınan Kur’an’a dönmezsek, viraneye döneceğimiz âşikâr…
Bunun için buyur; Kur’an eczanesinden hayat kurtaran öğütleri dinle can kulağı ile… 
Abı hayat gibi iç kana kana, yaşa ve kurtul…

1.Şeytan ve adamlarının kötülüğünden Allah’a sığın…
Her işe Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla/besmeleyle başla… 
-Çünkü Bismillah her hayrın/iyiliğin başıdır...
*
2.Hayatına karışan bütün güç odaklarını, sahte tanrıları reddet. 
Sadece Allaha ibadet(kulluk) et ve yalnız Allah’tan yardım iste…
*
3.Herkesin kendine göre doğrular icat ettiği bir zamanda, sadece Allah ve Rasülü’nün gösterdiği dosdoğru yol üzere/İslam üzere  ol… 
-Çünkü Allah katında geçerli ve kabul edilebilir din İslam'dır, dünya ve ahirette kurtuluş yalnız İslam'dadır...
*
4.Hayatını; kendisinde hiçbir şüphe olmayan ve sakınanlara yol gösteren kitaba/Kur’an’a göre yaşa…
-Çünkü Kur'an hayata hayattır, insana yol göstericidir...
*
5.Allah ve Rasülü’nün inanılmasını istediği şeylere inan…
-Çünkü iman; hem nurdur, hem kuvvettir, gerçek imana sahip olan kimse kainata meydan okuyabilir...
-Dahası; iman, insanı insan eder, âlemlere sultan eder...
*
6.Namazını kıl, sana verilen malları Allah yolunda harca….
-Çünkü namaz sana emanet olan bedenin, Allah yolunda ve sadece O'nun hoşnutluğunu kazanmak için harcamaksa malın zekatıdır... 
*
7.Kur’an’a ve daha önce peygamberlere gönderilen kutsal kitaplara inan…  
-Çünkü kutsal kitaplar Allah'tan bize gönderilen ilahi mektup ve mesajlardır...
*
7.Azabından korunmak ve kurtulmak için her şeyi, herkesi yaratan Allah’a dua edin…
-Çünkü dua ibadetin özü, özeti ve Yaratıcı Kudrete aracısız ulaştıran biricik yoldur...
*
8.Allah’a şirk koşmayın… 
-Çünkü şirk kötü ve çirkin bir iştir, kendini yaratana en büyük nankörlüktür...
*
9.Kur’an’da verilen örneklerin Rabbinden gelen hak/gerçek olduğunu bilin… 
-Çünkü Kur'an Allah sözüdür, sözlerin özüdür.
*
10.İnsanları ölüyken diriltip hayat veren, yine öldürüp diriltecek olan ve sonunda döndürüleceğiniz Allah’ı inkar etmeyin… 
-Nereye gidersen git, dönüş Allah'adır.
*
11.Allah’ın yasaklarına çiğneyerek/yaparak kendine kötülük eden zalimlerden olmayın… 
-Kötü ve çirkin işler yapmak, insanın kendi kendisine zulmetmesidir...
*
12.Günahlarınız için, tevbeleri kabul eden Allah’a tevbe edin/bağışlanmayı isteyin…  
-İnsan hata eder, hatadan  dönmek/tevbe etmek fazilettir...
*
13.Verdiği nimetleri hatırlayın, ona verdiğiniz söze uygun davranın, yalnızca Allah’tan korkun/sakının… 
-Allah'ın bize verdiği nimetleri saymakla bitiremeyiz.
-En büyük nimet İslam nimetidir.
-Müslüman olmak, müslümanca yaşamak ve müslüman olarak ölmek için Allah'a söz verdik...
-Unutmayın ki sakınmamız gereken en mühim şey, verdiği sözü tutmamaktır...
*
14.Allah’ın ayetlerini az bir dünyalık karşılığında satmayın… 
-Hiçbir dünyalık, Allah'ın ayetlerinden daha değerli değildir...
*
15.Bilerek/isteyerek Hak ile batılı karıştırmayın, Hakkı/Allah’tan gelen gerçeği gizlemeyin… 
-Hak ile batılı karıştırma!
-Allah’tan gerçeği izleme!
*
16.Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle beraber rüku edin…
-Namaz ve zekatı tavizsiz yerine getirmeyen bir toplum gerçek huzur ve mutluluktan uzaktır...
*
17.Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin… 
-Sabır ve namaz Allah'ın yardım hazinesinin kapısını  açan birer anahtardır...
*
18.Hiçbir kimsenin diğeri için ödemede bulunamayacağı, şefaat edemeyeceği günden/ahiret ve hesap gününden korkun… 
-Dünyada ve ahirette herkes kendi yaşadığı hayatın bedelini öder veya alır...
*
19.Günahlarınız için yaradan Allah’a tevbe edin ve kötü duygularınızı öldürün/etkisiz hale getirin… 
-Hayatımızdan kötü duygu,  düşünce ve  davranışları ortadan  kaldırmayan tevbeler için de tevbe  etmek gerekir... 
*
20.Ölümün ardından sizi dirilten Allah’a şükredin…. 
-Hayat ve ölüm şükredilmesi gereken ne güzel nimetlerdir...