Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi Müdürlüğü’nce, il genelindeki 326 ağaç tescillendi.

Gazeteci Orhan Akyüz’ün edindiği bilgiye göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi Müdürlüğü’nce, emeğin başkenti kömür kent olarak bilinen Zonguldak’ın ilçelerinden merkezde 272, Devrek 25, Karadeniz Ereğli’de 12, Çaycuma’da 7, Gökçebey’de 5 ve Alaplı’da 5 olmak üzere tarihe tanıklık ettikleri tespit edilen toplamda 326 ağacın tescillendiği belirtildi.

TESCİL NE DEMEKTİR?

Herhangi bir şeyi resmi olarak kaydetme ve kütüğe geçirme işlemidir.

TESCİLLİ AĞAÇ NE DEMEKTİR?

Uzun doğal yaşam sürecine, standartların üzerinde fiziki özelliklere ve özel kültürel değerlere sahip ağaç türleridir.

TABİATIN SESSİZ TANIKLARI ANIT AĞAÇLAR

Anıt ağaçlar, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlardan yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan ya da yöre tarihinde mistik kültüründe ve folklöründe özel yeri bulunan ağaçlar olarak tanımlanır.

Kısaca uzun doğal yaşam sürecine, standartların üzerinde fiziki özelliklere ve özel kültürel değerlere sahip ağaç türleridir.

ANIT AĞAÇLAR KORUNARAK DOĞAL MİRAS OLARAK GELECEK NESİLLERE BIRAKILMALIDIR

Mide bulandıran manzara... Mide bulandıran manzara...

Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine göre tabiat varlığı olarak sınıflandırılan anıt ağaçlar, sahip olduğu özelliklerden ötürü her türlü önlem alınarak mutlak surette korunmalı ve doğal miras olarak gelecek nesillere bırakılmalıdır.

Ağaç ya da ormanların, özellikle anıt niteliğindeki ağaç ya da meşcerelerin; yörede yaşayan insanlar açısından, görkemli görünüşleriyle saygı duyulan doğal eserler olarak kabul edilmeleri, tarih boyunca toplumların ekonomik ve kültürel yaşamlarını etkilemeleri, ilkçağ toplumları tarafından şan, şeref, zenginlik ve büyüklüğün göstergesi sayılmaları, mitoloji ve destanlara konu olmaları, bazı devletlerin bayraklarında ağaç ve yaprak motifleri olarak yer almaları, devletler arasında yapılan antlaşmalarda simge olarak kullanılmaları ve bulundukları yörelere turizm yönünden katkıda bulunmaları açısından taşıdıkları özellikler, onları önemli kılmaktadır.

ANIT AĞAÇLARIN KORUNMASI, 
GENÇ BEYİNLERDE SOYA BAĞLILIK DUYGULARINI GELİŞTİRMEKTEDİR

Anıt ağaçlar; doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmişi geleceğe bağlayan, değeri tartışılmaz zenginliklerimizdendir. Bu ağaçların korunması hem genç beyinlerde soya bağlılık duygularını geliştirmekte hem de doğa sevgisi ve çevre bilincinin kökleşmesine aracı olmaktadır. Toplum belleğini diri tutarak, kuşaklar arasında köprü işlevi gören bu yaşayan kültürel mirasların korunması, gelecek kuşaklar için yapılması gereken önemli bir görevdir. Toplumun ortak mirası olan bu ağaçların korunabilmesi, onlara mutlak özel ilgi gösterilmesi ve bunların ancak topluma mal olması ile mümkündür. Aynı zamanda bulundukları ortamda belki de yüzlerce yıl boyunca ekolojik uyumluluk sergileyen ve varlıklarını devam ettirebilen anıtsal nitelikteki bu ağaçların, bilimsel kriterler ışığında ve çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle bu özellikleri gösteren ağaçların öncelikle doğru tespit edilmesi ve anıt ağaç olarak tescillenerek koruma altına alınması önemlidir. 

Bu kapsamda hem geçmişimiz hem de gelecek nesillerimiz için çok kıymetli olan anıt ağaç özelliği gösteren ağaçlar tescil edilerek koruma altına alınmaktadır.

HABER: ORHAN AKYÜZ
FOTOĞRAFLAR: ORHAN AKYÜZ

D8D03787 0A1C 4A78 90Ce 1A8A9C2B53D3

A12Ac36D 8724 4B58 8138 5D79B7F271Bc