Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(ZBEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Evrim Yılmaz, yürütücüsü olduğu proje ile TÜBİTAK 3005 Programı desteği kazandı.

Sosyoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Evrim Yılmaz "Kolaylaştırılmış Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yazılımı ve Twitter'da Göç Üzerine Kamuoyu Algıları ve Tutumları Araştırması" projesi ile TÜBİTAK 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Okuryazar değilsin diyerek kan bağışına izin verilmemiş! Okuryazar değilsin diyerek kan bağışına izin verilmemiş!

Programlama geçmişi olmayan sosyal bilimcilerin dijital veri kümelerini analiz edilebilmesi kapsamında hazırlanan proje ile hesaplamalı sosyal bilimler alanında çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

TÜBİTAK 3005 Programı Nedir?

TÜBİTAK 3005 Programı, beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ve bu bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi ve kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması ile teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması temelindeki projeleri destekleyen bir programdır.