Bağımsızlığımıza göz diken emperyalist Avrupa ülkelerine karşı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadın 19 Mayıs 1919'da başlattığı vatan savunması dünya tarihine altın harflerle yazılmıştı. O gün 7 düvele karşı ölüm kalım savaşı veren ordumuz, Anadolu'ya göz diken eli kanlı işgalci ülkelerin ordularını geldikleri gibi göndermiş, bir kısmını da Sakarya nehrinde boğmuştu. İşte 122. yılını andığımız Şanlı Zafer'in detayları...

I. Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da yaktığı direniş meşalesi bugün hala yanmaya devam ediyor. Aradan geçen 103 yılda Türk milletinin bağımsızlığa hasleti ve kararlığı ilk günkü heyecanla sürüyor.

Osmanlı hükümeti 1914'te başlayan I. Dünya Savaşı'na katılma kararı almış ve bunu takip eden 4 yılda elindeki toprakları da kaybederek ağır bir yenilgiye uğramıştı.

Düşman, 30 Ekim 1918'de, zamanında Osmanlı toprağı olan Mondros Limanı'nda Osmanlı'ya imzalattığı Mondros Mütarekesi'nin ardından Türkiye topraklarına akın etti.

PAY ETTİLER

İzmir, Adana, Antalya, Konya, Urfa, Maraş, Antep, Merzifon, Samsun ve en son da İstanbul'u işgal eden düşman, toprakları kendi arasında adeta pay etmişti.

Ülkenin yüzlerce yıllık toprakları Yunanistan başta olmak üzere İtilaf Devletleri denen I. Dünya Savaşı'nın muzaffer ittifakı tarafından işgal edildi ve Türkiye'de devlet fiilen yok olma noktasına geldi.

Dikkat! Trafikte eşkıyalar çıkabilir! Dikkat! Trafikte eşkıyalar çıkabilir!

Devletin içine düştüğü bu korkunç durum karşısında ülkenin ileri gelenleri bir direniş ve bağımsızlık hareketi başlatma kararı aldı. Zaten zor durumda olan İtilaf Devletleri'nin Anadolu'ya akınını durdurmak ve fırsat bulunca da onları Türkiye'den söküp atmak fikri hasıl olmuştu.

DİRENİŞİN MEŞALESİ MUSTAFA KEMAL

Ülkeyi işgal eden Yunanistan kuvvetleri Anadolu'da sık sıkhuzursuzluk çıkartmış ve Türk halkı kendi can ve mal güvenliği korumak için örgütlenmeye başlamıştı.

Bundan endişe duyan Yunanistan kuvvetleri İstanbul hükümetine bir nota göndermiş ve kendilerine karşı girişilen bağımsızlık mücadelesine karşı önlem alınmasını istemişti.

Bölgede asayişi sağlaması için görevlendirilen kişi ise 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal olmuştu. Mustafa Kemal gerek Trablus'ta gerek Çanakkale'deki Anafartalar cephesinde kazandığı başarılarla adının ordu içerisinde öne çıkmasına neden olmuş ve bu netameli görevin üstesinden gelebileceğine yönelik hükümete güven vermişti.

Oysa Mustafa Kemal'in hükümete ihanet (!) edip vatan uğruna tarihi bir mücadelenin meşalesini yakacağını kimse, en azından hükümetten kimse tahmin etmemişti.

15 Mayıs 1919'da İstanbul'da bindiği Bandırma isimli vapurla yola çıkan Mustafa Kemal Paşa, 1919'un mayıs ayının 19'uncu günü Samsun'a çıktı.

DÜNYANIN GÖRMEDİĞİ DİRENİŞ

Mustafa Kemal'in meşalesini yaktığı direniş modern dünyada emperyalist işgalciliğe karşı görülmemiş bir direnişti.

Birbirini izleyen kongreler, toplantılar, komiteler yerini örgütlenmeye, harekatlara, komitalara bırakmış ve bu meşalenin ateşinden doğan ordu Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermişti.

Mücadelenin ardından zafer kazanılmış, düşman Türkiye'den sökülüp atılmış ve devleti devlet yapan her şey tesis edilmişti.

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da yaktığı o meşale bugün hala yanmaya devam ediyor. Ülkenin karşısına çıkan her fırtınada her vatandaş o meşaleye bakarak güven ve huzur buluyor.

800x420-kurtulus-savasi-tarihi-kahramanlari-cepheleri-nedenleri-ve-sonuclari-kurtulus-savasi-ne-zaman-basladi-ve-bitti-e1-1620998418954-389-11076408_o4dc71499913_e18d1461653535681f0a5b938f429bb8

991966fa705cd1acb22df43ea3c63010Kurtulus-Savasi-kadin-kahramanlar-e1642317546235tyt

Editör: Abdullah KARABACAK