ZBEÜ bünyesinde faaliyet gösteren Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfının öğrencilere burs verilmesi amacıyla açtığı başvurular sonuçlandı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında burs verilmesi amacıyla vakıf tarafından rektörlüğe yapılan yazılı başvuru, Rektör  Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında gerçekleşen toplantıyla değerlendirilerek öğrencilere vakıf üzerinden burs verilmesi kararı alındı. Karar üzerine bir akademik yıl boyunca verilmesi planlanan burslar için başvuru değerlendirmeleri 20 Aralık Salı günü nihai olarak sonuçlandı.

‘Vakıf 400’den Fazla Öğrenciye Burs Verecek’

1 Kasım Salı günü Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında yapılan toplantıda şehit ve gazi çocuklarının öncelikli öğrenciler olarak kararlaştırıldığı bursu almaya hak kazanan öğrenci sayısı 436 oldu. Buna göre 52 öğrenciye nakdi ve yemek, 220 öğrenciye de yemek desteği sağlanırken, 165 öğrencinin ise kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı üzerinden desteklenmesine karar verildi. Burs kazanan öğrencilerden bir tanesi maden şehidi çocuğu iken, üç tanesi ise asker şehidi çocuğu oldu.

‘Burs İçin Rekor Başvuru’

Örülerek 10 metre yükseltilecek! Örülerek 10 metre yükseltilecek!

Üniversite sayfasında paylaşılan form ile 6 Ekim Perşembe günü başlatılan burs başvurularına 20 Ekim tarihine kadar toplam 17 bin 700 öğrenci geri dönüş yaptı.  Rekor olarak nitelendirilebilecek başvuruların ön değerlendirmeden geçirilmesi sonucunda ise mükerrer başvurular ve farklı üniversite öğrencilerinin başvuruları sistemden çıkarılarak, süreç 9 bin 53 öğrenciyle işlemeye devam etti.

‘Süreç Nasıl İlerledi?’

4 adımdan oluşan sürecin ilk aşaması başvuruların bittiği hafta gerçekleşti. Önceden belirlenen ve ilan edilen kriterler dikkate alınarak yapılan ön değerlendirme için başvuru formunda öğrencilerin bildirdiği veriler tablolara yerleştirilerek ikinci aşama için gereken isim listesi çıkarıldı.

İkinci aşamada şehit ve gazi çocuğu olmak, anne veya babadan birinin yada her ikisinin vefat etmiş olması, aile toplam gelirinin asgari ücretin altında olması gibi kriterlere göre başvuruların her biri artı ve eksi yönde puanlandırıldı ve bu sayede belirlenen 1018 öğrenciyle mülakat yapıldı. Üçüncü aşamada, beyan edilen bilgileri doğrulayacak nitelikteki evrakların birim yardım komisyonu üyelerince kontrol edilmesi sonucunda listede yer alan öğrenci sayısı 500 oldu. Son aşama nihai listenin 20 Aralık günü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında yapılan ve ertesi gün de Rektörümüz Özölçer başkanlığında düzenlenen toplantılarda değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Burs kazanan öğrencilerin telefon numaralarına gönderilen mesajlarla bireysel olarak bilgilendirildiği süreç, öğrencilerin 28 Aralık Çarşamba gününe kadar gerekli evrakları kendi birimlerine teslim etmesiyle tamamlanacak.