-KÖMÜR KENTTE MİLLİ MÜCADELEDEN GÜNÜMÜZE KADAR YAYINLANAN YEREL GAZETE VE DERGİLERİN GELİŞİM SÜRECİ, TİTİZ ÇALIŞMAYLA KİTAPLAŞTIRILDI…

7’si 1 arada açıldı 7’si 1 arada açıldı

Zonguldak’ın tanınmış yerel tarih araştırmacı kimliğiyle tanınan Ekrem Murat Zaman’ın hazırladığı 1923’ten günümüze dek Zonguldak’ta 319 sayfadan oluşan 203 gazete ve 67 dergi olmak üzere 270 adet yayın organının yer aldığı "Tarihte Zonguldak Yerel Basını" isimli kitap, kent tarihine ışık tutuyor.

Zonguldak’ta yerel basın koleksiyonu sahibi Ekrem Murat Zaman’ın titiz çalışmayla hazırladığı ‘’Tarihte Zonguldak Yerel Basını’’ isimli kitap, Zonguldak’ın yerel basınının değerini öne çıkardığı gibi, aynı zamanda da araştırmacılar için önemli kaynak oluşturuyor.

Kitapta, milli mücadele yıllarından günümüze dek Zonguldak’ta yayınlanan gazete ve dergilerin künyeleri çıkartılarak birinci sayfaları kitapta görselleştirilmiş. Bu çalışmanın sergilenmesi ise sanırım Türkiye’de ‘’Zonguldak Yerel Basın Koleksiyonu’’ olarak bir ilk olacak.

Kitabın içeriğinde dünyada, Türkiye’de ve Zonguldak’taki gazete ile dergi konuları özetlenmiş. Bunun yanı sıra kağıt ve matbaadan başlayarak günümüze uzanan basın ve yayın konuları da kitaba yansıtılmış. Aynı zamanda kitapta Zonguldak’ın idare yapısı ve geçmişten günümüze Zonguldak’ın tarihi anlatılmış.

Gelecek nesillere ışık tutacağına inandığım kitabın değerinin bilinmesi gerektiğine inanıyorum.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın 500 adet basımını sağladığını öğrendiğim kitaplarla birlikte yerel basın koleksiyonunu da araştırmacı Ekrem Murat Zaman, sergilenmesi için Valiliğe teslim etti.

Bu çalışmayı Zonguldak’a kazandıran araştırmacı Ekrem Murat Zaman’a ve özellikle araştırmacıya destek veren Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a, basın mensubu olarak teşekkür ediyorum.

Araştırmacı Ekrem Murat Zaman ile görüşmemde, yapılacak kültürel çalışmalarda “Zonguldak Yerel Basın Koleksiyonunun” sergilenmesi dileğinde bulundu.

KİTABIN ÖN SÖZÜ

Araştırmacı Zaman, büyük emekler vererek hazırladığına inandığım ‘’Tarihte Zonguldak Yerel Basını’’ isimli kitabın ön sözünde şöyle yazıyor:

Zonguldak’ta basın tarihini ele alacak olursak, kömür işletmeciliğinin başladığı yılların idari yapılanması gereği Kastamonu Vilayeti sınırları karşımıza çıkmaktadır.

Kuzeybatı Anadolu bölgesini kapsayan Zonguldak’ta yerel basın; Osmanlı’nın son yıllarından günümüze dek asli işlevlerini yerine getirirken, yerel yönetimleri de denetlemiş ve kamuoyunun eleştiri ve önerilerini yerel siyasete girdi olarak sunmuştur.

Zonguldak Basın Koleksiyonu ve diğer arşivler üzerinde yapılan zahmetli arka plan çalışmalarla, günümüze aktarılan yerel basın tarihinin en önemli belgeleri kentimizle ilgili gelişmeleri sosyal yaşantımızı bize hatırlatıyor.

Geçmişten izler taşıyan bu çalışmada amaç, bizleri yaşadığımız kentin sokaklarında dolaştırmak, o günleri yeniden yaşamak ve kendi insanımızı bizlerle buluşturmaktır.

Bu amaçla Bartın ve Karabük illerini de kapsayan 1990 öncesi Zonguldak basınını konu alan bu kitapta; hem gazete ve dergi koleksiyonculuğu ile geniş anlamda yerel basın olgusuna değinildiği, hem de Zonguldak özelinde yerel basın tüm süreçleriyle ele alınmaya çalışıldı.

Bir dönem Zonguldak ilinin ilçeleri olan Bartın ve Karabük’te birbiriyle bağlantılı tarihsel olgular nedeniyle il konumuna geçecekleri tarihe kadar yerel yayınlarıyla bu çalışmanın kapsamı içine dâhil edildi.

Yerel gazete ve dergiler, 1923 yılından günümüze kadar 10’ar yıllık dönemlere ayrılarak, kuruluş tarihlerine göre sıralandı.

Kâğıttan yayına uzanan tarihsel süreç içinde basılı yayınların da yaşamdaki yerinin belirtmeye çalıştığımız bu kitapta, 203 gazete ve 67 dergi ile toplam 270 adet yayının künyesi çıkarıldı.

HABER: ORHAN AKYÜZ