Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, verdiği son kararla boşanma davalarında emsal bir karar imza attı. Şüphelendiği eşinin telefonuna silinen belgeleri geri getirmeye yarayan programı yükleyen erkeği 'kusurlu' buldu. Daire, eşine boşanma davası açan erkeğin program vasıtasıyla edindiği belgeleri hukuka aykırı elde ettiğine ve boşanma davasında delil sayılmayacağına karar verdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir çiftten erkek, şüphelenmesi üzerine eşinin cep telefonuna silinen kayıtları geri getirmeye yarayan bir program yükleyerek takip etmeye başladı. Bir süre sonra eşinin başka erkeklerle görüştüğünü ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ileri süren erkek, boşanma davası açtı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Keneye bir kurban daha... Keneye bir kurban daha...

Yerel mahkemece açtığı dava reddedilen kişi, istinaf kanun yoluna başvurdu. Dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kadının, güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu ve tamamen kusurlu olduğuna kanaat getirerek, erkeğin boşanma davasının kabulüne karar verdi.

Daire, davacı erkeğin program vasıtasıyla edindiği belgeleri hukuka aykırı elde ettiğine ve boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağına karar verdi.

İlk derece yargılamasında, tanıkların, kadına ait resim ve yazışmaları gördüklerini beyan ettikleri ancak bunun davacı erkekten edindikleri duyuma dayalı anlatımlar olduğu ifade edilen kararda, davalı kadına yüklenen "güven sarsıcı davranış vakıası"nın ispatlanamadığı vurgulandı.

"HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLEN DELİL NİTELİĞİNDE"

Bu yönüyle erkeğin açtığı boşanma davasının kabul edilmesinin hatalı olduğuna işaret edilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Cep telefonuna yüklenen program ile elde edilen görüşme kayıtları, hukuka aykırı olarak elde edilen delil niteliğindedir. Hukuka aykırı delil, kusur belirlenmesinde dikkate alınamaz ve bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıa karşı tarafa kusur olarak yüklenemez. Ayrıca davacı tarafından dosyaya sunulan ve davalıya ait olduğu iddia edilen yazışmaların davalı tarafından kabul edilmemesi ve davalı tarafından yazıldığı iddiasının soyut kalması durumunda bu yazışmalar kusur belirlenmesinde dikkate alınamaz."

Editör: Abdullah KARABACAK