"Türk Milleti, Türk Malı Alın; Türk Parası Türk Ülkesinde Kalsın!" Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kentleşmenin artmaya başladığı 1950'lerde, teneke, boru, vagon, ziraat aletleri gibi pek çok sektörde yassı çeliğe duyulan ihtiyaç had safhaya ulaştı.

Bu ihtiyacı girişilen büyük yatırımlar sonucu giderek azalan döviz rezervleriyle karşılamak ise neredeyse imkânsızdı.

1954 yılında Sümerbank öncülüğünde, ilgili bakanlıklardan temsilcilerin yer aldığı bir komisyon oluşturularak ulusal demir çelik sanayisinin gerekliliği gündeme getirildi...

Kaynak: Zonguldak Nostalji