Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(ZBEÜ) akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dirimeşe’nin editörlüğünü üstlendiği ‘Ve Zonguldak Bir Maden Şehrinden Ötesi’ adlı kitap basımı tamamlanarak okuyucuyla buluşmaya hazır hale geldi.

ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe’nin editörlüğünü yaptığı ve 8 yazarın özgün araştırmalarıyla katkı sunduğu ‘Ve Zonguldak Bir Maden Şehrinden Ötesi’ adlı kitap, okuyucuya Zonguldak ile ilgili sosyolojik analizler sunuyor.

Zonguldak Tarihsel ve Sosyolojik Bağlamda Araştırıldı

Beş bölümden oluşan kitapta okuyucuyu Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in kaleme aldığı yazı karşılıyor. İlk bölümde ZBEÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Namal ve Sosyoloji Bölümü lisans mezunlarımızdan Cemre Nur Doğan ve Çağla Gül Güner,  şehirdeki aile yapısı ve göç hareketlerinden yola çıkarak nüfustaki toplumsal değişim ve dönüşümleri sosyolojik bakış açısıyla değerlendiriyor.

7’si 1 arada açıldı 7’si 1 arada açıldı

İkinci bölümde, Doç. Dr. Yücel Namal ve Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü lisans mezunu öğrencilerimizden Cansel Akıncı, Zonguldak ekonomisini tarihi ve sosyolojikbağlamda irdelerken, üçüncü bölümde, Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe ve sosyoloji bölümü mezunlarımızdan Nurbanu Derman Ceylan Zonguldak şehrindeki eğitimi sosyolojik açıdan inceliyor.

Dördüncü bölümde, Doç. Dr. Yücel Namal, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe ve Sosyoloji Bölümü mezunlarımızdan Duygu Bostancı, tarihi ve sosyolojik bağlamda Zonguldak siyasetini, son bölümde iseDr. Öğretim Üyesi Erdem Dirimeşe ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Gülnur Meşeoğlu Zonguldak’taki dini hayatı analiz ediyor.

Zonguldak’ı tarihten ekonomiye, siyasetten sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede derinlemesine irdeleyen ve Üniversitemiz yayınlarından çıkan eser, kitapseverlerle buluşmayı bekliyor.

ve Zonguldak