Araştırmacı gazeteci Orhan Akyüz’ün haberine göre, TTK Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan 2023 Faaliyet Raporu’nda, kurumun geçen yıl toplam giderlerinden 565 milyon 15 bin lira tasarruf sağladığı yer aldı.

Ölüm kavşağına tedbir alınsın Ölüm kavşağına tedbir alınsın

TTK’nın misyonu

Raporda, şöyle denildi:

“TTK’nın misyonu, stratejik öneme sahip taş kömürü rezervlerini demir-çelik ve enerji sektörünün ihtiyacı doğrultusunda uygun ve güvenli yöntemlerle çevresel etkileri de dikkate alarak ülke ekonomisine kazandırmaktır.

Vizyonu da ülkemizin metalurjik kömür ihtiyacının önemli bir kısmını karşılarken, bilgi ve deneyimiyle de yer altı kömür madenciliğini geliştiren öncü kurum olmaktır.

Temel değerleri iş sağlığı ve güvenliğine önem vermek, bilgiye erişebilirlik, hesap verilebilirlik, müşteri odaklılık, öncü ve yönlendirici olmak, saygınlık ve güvenilirlik, tutarlılık ve süreklilik, gelişime açıklık ve sürekli iyileştirme anlayışı, kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik, takım çalışması odaklılık olmak, çeviriye duyarlı madenciliktir.

‘7.9 milyar lira gider’

Kurumumuzun 2023 yılı bütçesinde tüm giderleri için öngörülen 8 milyar 534 milyon 886 bin lira bin lira revize ödenek tutarı, faaliyet dönemi sonunda 7 milyar 969 milyon 871 bin lira olarak gerçekleşmiştir.

Tüm giderlerimizde bir önceki yıla göre artışın sebepleri; pandemi sonrası toparlanan dünya ekonomisindeki büyümenin 2022 yılında da devam etmesi beklenirken Şubat 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ve Çin’deki Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte uygulanan sıfır Covid politikasının oluşturduğu ekonomik etkinin halen devam etmesi sonucu olusan fiyat farkları, petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki farklılıklar, toplu iş sözleşmesi gereği memur ve işçi ücretlerine yapılan zamlar, yatırımlar sonucu oluşan yedek malzeme alımları ve amortisman giderlerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır.”

‘’565 milyon lira tasarruf’’

Yetkililer, kurumun 2023 yılında öngörülen söz konusu giderine karşın 565 milyon 15 bin lira tasarruf sağladığını bildirdiler.

HABER: ORHAN AKYÜZ

FOTOĞRAFLAR: ORHAN AKYÜZ

Editör: Abdullah KARABACAK