Zonguldak Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Müdürlüğü, ÇATES'in bacasından siyah duman çıktığına dair yerel basına yansıyan habere açıklık getirdi.

Siyah dumanın meteorolojik inversiyon kaynaklı olduğu bildirilen açıklamanın detayı şöyle:

 "01/02/2023 günü ünitenin devreye alınması sırasında proses açısından herhangi bir anormal durum olmamasına rağmen sabah saatlerinde meteorolojik inversiyonun artması sonucu sistemden çıkan baca gazları yükselememiş olup çıkan dumanın dağılmadan askıda kalması sebebiyle yerel basında belirtilen bacada siyah duman çıkış durumu oluşmuştur.

İlimiz, Kilimli İlçesi, Işıkveren mevkiinde ÇATES Elektrik Üretim A.Ş. unvanı ile faaliyet gösteren işletmenin bacasından siyah duman çıktığına dair yerel basında yer alan haber üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli tarafından söz konusu işletmede 01/02/2023 tarihinde denetim gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere; Tesis 22/12/2014 tarihinde gerçekleştirilen özelleştirme kapsamında önceki işletmecisi olan EÜAŞ’den devredilerek ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. unvanı ile işletilmeye başlanmıştır. İşletmeye ait 04/06/2026 tarihine kadar geçerli hava emisyon ve atıksu deşarjı konulu Çevre İzin ve Lisans belgesi bulunmaktadır. Tesiste 2x157 MWe kapasiteli iki ünite bulunmakta olup bu ünitelere bağlı olan iki adet emisyon kaynağı baca bulunmakta ve bu bacalarda emisyon azaltıcı tedbir olarak elektrostatik filtre kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi üretimi için kullanılan yakıt türü kömürdür.

Bakanlığımız Laboratuvar Daire Başkanlığı’nın 01/08/2016 tarihli internet sitesi üzerinden yayınlanan duyurusunda; SEÖS kurulu tesislerin baca gazı arıtma sistemi arızalarını, üretime ara verilen zamanları, bakım dolayısıyla tesisin çalışmadığı süreleri, seös cihaz arızalarını ve tesisin yeniden üretime başlaması ile ilgili durumların Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerine bildirim yapması gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu işletmeye ait 1. ünite 20/12/2022 tarihinde boru patlağı nedeniyle devre harici kalmış olup bu husus resmi yazı ile İl Müdürlüğümüze bildirmiştir. Arızanın giderilmesine müteakip söz konusu işletmede 01/02/2023 tarihi saat 02:00 civarında tekrardan devreye alma çalışmaları başlamıştır. Sistemin bütün arıtma sistemleri devrede olacak şekilde çalışmaya başlaması 10-12 saat sürmektedir. 01/02/2023 günü ünitenin devreye alınması sırasında proses açısından herhangi bir anormal durum olmamasına rağmen sabah saatlerinde meteorolojik inversiyonun artması sonucu sistemden çıkan baca gazları yükselememiş olup çıkan dumanın dağılmadan askıda kalması sebebiyle yerel basında belirtilen bacada siyah duman çıkış durumu oluşmuştur.

Emirgan Hotel’in deniz kıyısındaki kirliliğe tepki! Emirgan Hotel’in deniz kıyısındaki kirliliğe tepki!

Tesiste bulunan 2 üniteye ait bacalar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında Bakanlığımız Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden online ve anlık olarak izlenmektedir. Ünitelere ait bacaların emisyon sınır değerleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği EK5/A.1.4.1 kapsamında belirlenmiş olup işletmeden gelen ham veriler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği EK5/1.8 başlığı altında belirtilen ölçüm yöntemleri ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında Bakanlığımız tarafından işlenmekte ve işletmeye ait geçerli ortalama değerler Sürekli İzleme Merkezinde veri çıktısı olarak yer almaktadır. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 1.8.8 alt bendine göre geçerli ortalama değerler üzerinden kontrol sağlanmakta olup başlatma ve sistem durdurma süreçleri göz önüne alınmamaktadır. Bu kapsamda ölçüm değerlerinde herhangi bir olumsuz durum gözlemlenmemiştir."