Gazeteci Tığ'dan imza ve söyleşi günü... Gazeteci Tığ'dan imza ve söyleşi günü...

ZBEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ceran Şekeryapan tarafından,  insanlığın en eski döneminden günümüze insanın çevre ile etkileşimine ışık tutacak yeni bir bilimsel kitap yayınlandı.

“Göbeklitepe’den Antroposen’e Yerkürede İnsan” ismiyle yayınlanan kitapta, insanın çevre ile olan etkileşiminin özellikle Neolitik ile beraber Holosen boyunca artarak devam ettiği ve Antroposen boyunca da en yüksek seviyeye ulaştığına değiniliyor. Çalışmada, insanın çevresi ile olan bu ilişkisini tüm bu zaman dilimi boyunca neredeyse kesintisiz takip edebilmek için yerküredeki en uygun yerlerden birinin de Anadolu toprakları olduğu ortaya koyuluyor.

Yerkürede insanın uzun süreli hikâyesine ilgi duyan herkesi bu konulardaki bilimsel araştırmalara yönlendirecek kitap; biyologlar, yer bilimciler, çevresel sosyal bilimciler ve çevresel arkeologlar tarafından insan ve onun çevre ile ilişkisi, doğal ve insan etkisi ile olan iklim değişimleri ile insanın ekosistemlere etkisini anlatması açısından da ilgi çekici.