Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, ‘’Zonguldak’taki rödevans (Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) atıl durumdaki maden sahalarının özel sektöre kiralama karşılığı verilmesi) işletmelerine yönelik ağır maliyet yükü ve büyük yanlışlıklar içeren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararı devletin ekonomi politikasına aykırıdır, bu işletmelerin sorunları siyaset üstü yaklaşımla çözülür’’ dedi.

MHP MYK Üyesi Kotra, yaptığı basın açıklamasında, şunları kaydetti:

‘’Bilindiği gibi Zonguldak ilimizde ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesiyle şehirleşme sürecinin başlaması taşkömürünün keşfedilmesi ve üretilmesi ile başlamış, tarihi süreç içinde ‘Cumhuriyetimizin ilk ili’ ünvanını kazanan Zonguldak, taşkömürü üretimiyle ülkemizin ekonomik ve sınai kalkınmasına çok büyük katkılar sağlayıp ‘Emeğin ve Enerjinin Başkenti’ durumuna gelmiştir.

Özellikle son 25-30 yıl içinde bu sürece katılan rödevans işletmeleri de tıpkı TTK gibi ilimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katıp binlerce insanımıza iş ve ekmek kapıları açmıştır.

‘EPDK’NIN KARARIYLA RÖDEVANS İŞLETMELERİ KAPANMA NOKTASINA GELMİŞTİR’

Bu işletmeler uzun süredir büyük özveriyle taşıdıkları ağır maliyet yükü ve büyük yanlışlıklar içeren son EPDK kararı nedeniyle kapanma noktasına gelmiş olup, bu işletmelerde çalışan binlerce maden işçisi de işlerini kaybetmek tehlikesiyle  karşı karşıya bulunmaktadır.

Bu nedenle, rödevans işletmelerinin ilimiz ve ülkemiz için ne anlama geldiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.’’

 ‘RÖDEVANS İŞLETMELERİ ZONGULDAK İÇİN NEDEN ÖNEMLİ’

Rödevans işletmelerinin TTK'nın terk ettiği ve üretimden çekildiği atıl sahalarda yüksek maliyetlerle yatırım yapıp taşkömürünü yeniden üretime ve ekenomiye kazandırdıklarına işaret eden Kotra, şöyle devam etti:

‘’Yasal statü içinde TTK ile sözleşme yaparak kurumsal kimlikleri ile üretim yapan bu işletmeler, TTK'ya ton başına rödevans ücreti ödeyerek TTK'nın bütçesine katkı sağlıyorlar.

Devlete vergi ve sigorta primi ödeyerek, devlet bütçesine katkıda bulunuyorlar.

Binlerce insanımıza iş ve ekmek kapısı olup sosyal hayata büyük destek sağlıyorlar.

Şehir ekonomisinde dolaşan sıcak para, rödevans işletmelerinde çalışan ve en az iki asgari ücret tutarında maaş alan maden işçilerinin maaşlarından oluşuyor.

Sektöre bağlı yan sanayiinin gelişmesine, ocak vagonları ve maden makineleri üretimiyle ilgili iş yerlerinin sektöre bağlı çalışmasına imkan sağlıyorlar.

Yaptıkları üretim ölçüsünde, devletin döviz kaybına engel oluyorlar.

‘EPDK KARARI DEVLETİN EKONOMİ POLİTİKASINA AYKIRI’

EPDK’nın yerli ve milli kömürü ithal kömür karşısında savunmasız bırakan son kararı, devletin ekonomi politikasına aykırı bir karardır. Yanlışlıklarla dolu bu kararın acilen düzeltilmesi gerekmektedir.

EPDK'nın ithal kömüre yüksek teşvik sağlayıp, yerli kömüre düşük miktarda teşvik sağlayan kararı ilimizdeki rödevans işletmelerini kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmışır.

AK Parti de istifa depremi... AK Parti de istifa depremi...

Bu karar, milli değil, ‘gayri milli’ kömürü teşvik eden, Sayın Cumhurbaşkanımızın her vesileyle ifade ettiği ‘yerli ve milli kaynakların kullanılmasına öncelik verilmesini’ öngören açıklamalarına tamamen aykırı, yanlış ve hatalı bir karar olup hiç vakit kaybetmeden derhal ‘yerli kömüre yüksek teşvik sağlayacak’ şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

‘RÖDEVANS İŞLETMELERİ SİYASET ÜSTÜ YAKLAŞIMLA ÇÖZÜLÜR’

İlimizde üretime, ekonomiye, istihdama çok ciddi destekler sağlayan ve Zonguldak ekonomisinin hayat damarlarından birini oluşturan rödevans işletmelerinin sorunlarının tümüyle siyasi önyargılardan uzak, objektif bakış açısıyla tamamen Zonguldak ve Zonguldak insanını düşünen bir yaklaşımla çözülmesi gerekmektedir.

Bu sorunun çözümü sadece rödevans işletmelerini ve çalışanlarını değil, tüm Zonguldak halkını ilgilendiriyor. Bu nedenle ilimizde söz ve karar sahibi bütün mercilerin sorunu çözümü yolunda birlikte hareket etmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu yaklaşım içinde rödevans işletmelerinin her zaman sonuna kadar yanında olup, çözüm noktasında daha önceleri olduğu gibi bundan sonra da hem Genel Merkezimiz, hem de partimizi temsilen şahsım gerekli mücadeleyi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyorum.

Amacımız, mutlu ve moralli bir Zonguldak olduğuna göre, hep birlikte bunu sağlamaya çalışmanın tam zamanıdır.’’

ZONGULDAK’TAKİ RÖDEVANS İŞLETMECİLİĞİ

Maden Yasası'nın 2004'de yürürlüğe girmesiyle 1989'dan itibaren faaliyet gösteren ocakların üretimi durdurularak atıl sahalar kurum tarafından ihaleye açılıp tekrar kiralandı.

TTK'ya üretimleri karşılığında kira ödeyen özel kömür işletmeleri, yasal güvenceye kavuşmalarının ardından devlet hakkı olarak Hazine'ye de pay ödemeye başladı.

HABER: ORHAN AKYÜZ