Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 17 Ağustos 2022 tarihinde Sendika Genel Merkezi’nde toplandı.

Genel Başkan Hakan Yeşil Başkanlığı’nda toplanan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’na Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Kozlu, MTA, Merkez Servisleri Şubelerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Sendika Genel Kurul süreci, toplu iş sözleşmeleri, banka promosyonlarının yenilenmesi, TTK ve MTA’ya işçi alımı çalışmaları ile işyeri sorunlarının görüşüldüğü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar Sonuç Bildirisiyle açıklandı.

Sonuç Bildirisi şöyle;

“1- Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Sendikamız teşkilatının ve kurumlarımızın işleyiş ve görevlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için Sendikamızın 12’nci Olağan Genel Kurulu sürecinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi amacıyla Sendikamız Şubeleri ile Genel Merkez Genel Kurullarının oluşması için yapılan Taban Delege seçimlerinin 4 Ekim 2022 tarihinde başlatılmasına karar vermiştir.

2- Başkanlar Kurulumuz; 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasını kapsayacak TTK’da 30’uncu, MTA’da 20’inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri için taslak çalışmalarının başlatılmasına, Genel Kurullarımızda seçilecek yönetimlerin süreci sağlıklı yürütebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiştir.          

3- Başkanlar Kurulumuz: Yerli ve milli kaynaklarımızı ülkemiz ekonomisine kazandıran Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Maden Tetkik Arama Kurumumuzun (MTA) daha verimli çalışabilmesi ve ülkemiz ekonomisine daha yüksek katkıda bulunabilmesi için TTK ve MTA’nın işçi açıklarının en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarına devam edecektir.      

4 – TTK çalışanlarına 2020 yılında ve MTA çalışanlarına 2021 yılında ödenen banka promosyon bedelleriekonomide yaşanan dalgalanmalar ve yüksek enflasyon rakamları karşısında erimiştir. Anlaşmalı bankaların TTK ve MTA çalışanlarına peşin ödedikleri promosyon ücretlerinin günümüz şartlarında düşük kaldığı açıktır.

Soma şehitlerini dualarla andılar... Soma şehitlerini dualarla andılar...

Başkanlar Kurulumuz; TTK ve MTA çalışanları için bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının iptal edilerek yenilenmesini veya banka promosyon bedellerinin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini talep etmektedir.

Başkanlar Kurulumuz; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA) çalışan üyelerimizin banka promosyonlarının yenilenmesi veya güncellenmesi için çalışmalarını sonuç alınıncaya kadar sürdürme kararı almıştır.

5- Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu, 76 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında birlik ve beraberliğini koruyacak, üyelerimizin mevcut kazanımlarından en küçük bir taviz vermeyecek, haklı ve meşru taleplerimiz için mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Başkanlar Kurulu-1

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”