Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) T.A.Ş’nin, tükettiği küllerini vagonlarla Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesine bıraktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, yazılı basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

‘’Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden; ilimiz,
Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan ve Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından faaliyeti sürdürülen liman işletmesinde mevzuatlara aykırı şekilde Kardemir’e kömür götürüldüğü ve Kardemir’den ise söz konusu limana cüruf niteliğindeki atık malzemenin taşındığına dair 26/01/2023 tarihinde ilimiz yerel basınında haberler yer almıştır.
Söz konusu yerel basın haberlerine istinaden Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş’ye ait liman işletmesinde il müdürlüğümüz tarafından 26/01/2023 ve 27/01/2023 tarihlerinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiştir.
Tarafımızca yapılan denetimde Eren Limanı’na, Kardemir Karabük Demir Çelik San. Tic. A.Ş’den yüksek fırın cürufunun geldiği, bu cüruf malzemelerin Kardemir tarafından satış yoluyla Eren Holding bünyesinde yer alan Medcem Global Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ünvanlı firma tarafından alınarak Eren Limanı’ndan yurt dışına ihracatı gerçekleştirildiği hususları tespit edilmiştir.

O tarihten sonra sıcaklıklar artıyor O tarihten sonra sıcaklıklar artıyor

‘KARDEMİR’DEN GELEN CÜRUF MALZEMELERİNİN İLİMİZDE ATIK DEPOLANMASI FAALİYETİ OLMAMAKTADIR’

Ayrıca Kardemir’den gelen söz konusu cüruf malzemeler ile ilgili yerel basın haberinde yer aldığı gibi İlimizde herhangi bir şekilde atık depolanması faaliyetinin olmadığı, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılan ihracatla ilgili liman hizmeti verildiği tespit edilmiştir.

‘BU CÜRUFLAR, KANUNLA ATIK OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMEKTEDİR’

Bahsi geçen yüksek fırın cürufu Kardemir Karabük Demir Çelik San. Tic. A.Ş. adına düzenlenmiş olan ve 24/02/2024 tarihine kadar geçerli olan kapasite raporunda yan ürün olarak yer almaktadır. Bununla birlikte bu malzemenin çimento sektöründe kullanılmasının uygun olduğuna ve atık mevzuatı hükümlerine göre yönetilmesine gerek olmadığına dair bakanlığımız, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 18/09/2019 tarih ve E.213175 sayılı yazısı bulunmaktadır.
Bu bağlamda yerel basın haberinde atık olarak bahsedilen cüruf malzeme, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen hususlar çerçevesinde atık olarak değerlendirilmemektedir.
Yukarıda belirtilen söz konusu faaliyetin yürütüldüğü Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.ne ait liman tesisinin de bulunduğu işletme ile ilgili olarak bakanlığımız tarafından düzenlenmiş ve 21/01/2025 yılına kadar geçerli ‘Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ bulunmaktadır.
Ayrıca ilimizde bulunan ve Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen liman tesisine Karabük ilinde faaliyet gösteren Kardemir işletmesi tarafından ithal edilen kömürler gelmektedir. İthal edilmek istenen bu kömürler ile ilgili olarak ithalat uygunluk işlemleri il müdürlüğümüz
 tarafından yürütülmektedir.

‘İTHAL KÖMÜRLERDEN NUMUNE ALINMAKTADIR’ 

Bu işlemler sırasında ithal edilmek istenen kömürlerden il müdürlüğümüz teknik personelleri gözetiminde numune alma işlemi gerçekleştirilmekte ve analiz için bakanloğımız tarafından yeterlik verilmiş laboratuvarlara gönderilmektedir. Analiz sonuçlarının mevzuatlarda belirtilen hususlara uygun çıkması durumunda ithal kömürlerle ilgili uygunluk yazısı il müdürlüğümüzce düzenlenmektedir. 

‘YATAK ALTI KÜLÜ OLARAK TABİR  EDİLEN MALZEMELERİN, ÇİMENTO SANAYİNDE KULLANILMAK ÜZERE YURT DIŞINA İHRACATI YAPILMAKTADIR’

Söz konusu ithalatların tamamlanmasıyla ilgili diğer işlemler Zonguldak Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Ayrıca Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin termik santral faaliyetinden çıkan yatak altı külü olarak tabir edilen malzemelerin de firma tarafından liman işletmesi vasıtasıyla yine çimento sektöründe kullanılmak üzere yurt dışına ihracatı gerçekleştirilmektedir. Söz konusu malzemeler işletmeye ait kamyonlarla santral ünitelerinden limana taşınmakta ve satışı yapılmaktadır.
Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin kendi işletmelerinden proseslerde çıkan bazı atık malzemenin depolama faaliyetinin yapıldığı bölgede Cemaltepe mevkinde düzenli depolama tesisi de bulunmaktadır. Söz konusu tesis ile ilgili olarak 25/09/2023 tarihine kadar geçerli ‘Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu sahaya ilimiz dışından herhangi bir şekilde atık malzeme getirilmemesi konusunda ilimiz Mahalli Çevre Kurulu kararı bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’

EDİTÖR: ORHAN AKYÜZ