EnerjiSa’dan ZGC'ye üst düzey ziyaret... EnerjiSa’dan ZGC'ye üst düzey ziyaret...

2-5 Kasım 1914... 2 Kasım 1914'de Rusya, 5 Kasım 1914'de İngiltere sırasıyla Osmanlı İmparatorluğuna karşı savaş ilan ettiler.
1'inci dünya savaşına dahil olan Osmanlı başta Zonguldak olmak üzere Rus savaş gemileri tarafından bombalandılar...

BOMBARDIMAN SONRASI ZONGULDAK...

Bu savaş süresince Zonguldak'ta bir çok hasar meydana geldi.

Bu saldırılar da Zonguldak merkezde 13 hanenin tamamen ve 6 hane ile bir dükkân ve bir otelin de kısmen hasara uğradığı, Fransız hastanesinin ameliyat mahallinin hasar aldığı ve Hükümet konağının hasar aldığı ve uzun bir dönem harabe olarak kaldığı. Mithatpaşa yokuşundaki yeni binasına taşındığı (Fotoğraf bombalamadan önce ve sonrasına aittir) Hükümet Konağı civarında bir kiremit mağazasına atılan bombadan mağazada bulunan zift ve yağlı boyaların yangına sebebiyet verdiği; Kozlu'da 15 hanenin önemli derecede ve Kilimli'de maden idaresiyle demirhane ve telgrafhanenin nispeten hafif bir halde harap olduğu bilgisi verilmektedir. Ayrıca Şirket-i Osmaniye'nin maden direklerinin bir bölümü de parçalamıştır.

Fotoğraf Yeniçarşı'daki Zonguldak yönetim binasının bombalamadan önceki ve sonraki halidir...

Zonguldak Nostalji 

Editör: Abdullah KARABACAK