Caminin şadırvanında facianın eşiğinden dönülmüş! Caminin şadırvanında facianın eşiğinden dönülmüş!

Avukat Buğra Ertem, Zonguldak Kent Konseyi Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. 

Ertem, "24 Şubat 2023 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığına adayım." dedi. 

Ertem'in açıklaması şöyle:

"Kent Konseyleri Yönetmeliği 1. Maddesinde; Kent Konseylerinin, “Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan” niteliklerinden dolayı, 
Sivil demokrasi, sivil katılım, kentlilik bilincinin geliştirilmesi, kente dair hak ve hemşericilik hukukunun, dayanışma ruhunun yaygınlaştırılması, Anayasal sosyal devlet ilkesi yanında, “sosyal kent”, “yeşil kent”, “yaşanabilir kent” ve “geçmiş kültür-gelecek kültür” birlikteliğinin Zonguldak özelinde kurulması gereğinden hareketle, 
Yepyeni bir kent ve kentlilik anlayışını hakim, 
Yerel demokrasiyi ve sivil katılımı öncelikli unsur,
Ortaklaştırılmış bir Zonguldak’lılık argümanını geçerli kılmak adına, 
Kente- şehre dair her düşüncenin, her yorumun, her kesimin, herkesin katkısını, yepyeni bir “değerler şehri Zonguldak’ı” inşa etme sürecinin temel direği olarak yaşatmak adına,
Cumhuriyetin ilk İli olmanın ayrıcalığını, Cumhuriyetin “en demokrat kenti” olarak sürdürmek adına desteklerinizle, katkılarınızla ve emeklerinizle birlikte çalışmaya adayım.
Kentimiz adına açılacak bu yeni sayfada, kente dair yazılacak cümleler bekliyor bizi."