Caminin şadırvanında facianın eşiğinden dönülmüş! Caminin şadırvanında facianın eşiğinden dönülmüş!

En son Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait (TTK) Baştarla’da bulunan “69 Ambarları” şimdi kapatılıp başka alanlarda kullanılıyor olmasına karşın bu bölgenin adres tarifinde halen “69 Ambarları” olarak gösteriliyor. Arazi üzerindeki bu depoların neden 69 Ambarları ismini aldığı konusunu açığa kavuşturalım.

69 Ambarları isminin başındaki 69 rakamından yola çıkıldığında, akla ambar içinde 69 adet bölmemi var düşüncesini getirse de asıl sebebi bölgede bulunan 69 nolu ocaktan geldiği bilinmektedir.
69 nolu ocak şimdi kapalı ve hizmet dışıdır. Giriş kapısı halen duruyor. Yıkılan eski çamaşırhane binalarının arka tarafındaki tarihsel yerini koruyor. Neden ‘69 nolu’ ocak ismini aldığı konusunda birkaç görüş var. Bunlardan en güçlüsü, sahibi “Boyacıoğlu” tarafından açılıp hizmete girdiği yıl olan 1869’dan geldiği fikridir.