Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat ve müdürlerin ek göstergesini 3600’a çıkartan ve diğer memurların ek göstergesinde 600 puan artış yapan kanun, dün yürürlüğe girdi. Ek gösterge artışının, memurların emekli aylıklarına nasıl ve ne zaman yansıyacağı ise merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

Memur ve emekli memurları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür ve şube müdürlerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilirken, diğer çalışanların ek göstergeleri ise 600 puan artırıldı. Halen çalışmaya devam eden memurların emeklilik kesintileri ile emeklilerin aylıklarının hesaplanmasında yeni ek gösterge dikkate alınacak. Mevcut emekliler ile ölüm aylığı almakta olan dul ve yetimlerin emekli aylıkları şubat ayında yeni ek gösterge üzerinden ödenecek.

Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira, ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların maaşları ise 100 lira dolayında olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların emeklilik kesintileri artacağından, çalışırken aldıkları maaş yaklaşık 180 lira azalacak.

EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 30 ARTIP EK GÖSTERGE ARTIŞI YANSIYACAK

Habertürk'ün derlediği bilgilere göre; din görevlilerinden dini yükseköğrenim görmeyen lisans mezunları ile hemşirelerden sağlık bilimleri lisansiyeri olmayanlar, şube müdürleri ve müdürlerin ek göstergeleri 2200’den 3600’e yükselecek.

Dini yükseköğrenim gören din görevlileri, yükseköğrenim mezunu öğretmenler, sağlık bilimleri lisansiyeri hemşireler ve polislerin ek göstergesi de 3000’den 3600’e çıkacak.

Ek göstergesi 600 puan artanların emekli aylıkları, yüzde 30’luk normal maaş zammına ilave olarak 260,40 TL artacak.

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise yüzde 30 zamma ilave olarak; 25 yıl hizmeti olanlarda 2.463 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.587 TL artacak.

Normal zam ve ek gösterge artışı ile birlikte otuz yıl hizmeti olup ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları yüzde 63, 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise yüzde 58.5 oranında artacak.

YENİ EMEKLİLERİN İKRAMİYELERİ ARTACAK

Ek gösterge artışı uzun süredir gündemde olduğu için, öğretmenler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamındaki memurlardan emekliliğe hak kazanmış olanların önemli bir kısmı emeklilik dilekçesini bekletiyordu. 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere emekli olan memurların emekli ikramiyeleri artacak.

Emekli ikramiyesindeki artış tutarı; ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan ve 25 yıl hizmeti olanlarda 52.875 TL; 30 yıl hizmeti olanlarda 67.200 TL olacak.

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan ve 25 yıl hizmeti olanların emekli ikramiyesi 61.575 TL, 30 yıl hizmeti olanların ikramiyesi ise 77.610 TL artacak.

1 ŞUBAT’TA EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIYACAK

Yeni ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce emekli olanlara yeni ek göstergeye göre hesaplanan tam aylıkları 1 Şubat 2023 tarihinde ödenecek. Ayrıca, 15 Ocak 2023 – 31 Ocak 2023 dönemi için aylık farkı verilecek. Başka bir ifadeyle, 1 Şubat’ta hem şubat ayının ek gösterge karşılığını, hem de 15 – 31 Ocak döneminin ek gösterge farkını alacaklar.

İKRAMİYE FARKINDAN HERKES YARARLANACAK MI?

Bazı medya organlarında, 2022 yılında emekli olanlara emekli ikramiyesi farkı ödeneceğine dair haberler yer alıyor. Emekli ikramiyesi farkı ödemesi herkes için geçerli değil. Kimlere ikramiye farkı ödeneceğini anlatmadan önce genel bilgi aktaralım.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, emekli ikramiyesi, emekli aylığı bağlanan tarihteki maaş katsayısı ve ek gösterge üzerinden ödeniyor. 15 Aralık 2022 – 14 Ocak 2023 tarihleri arasında emekliye ayrılanların aylığı 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak bağlanıyor. İlk defa 15 Ocak 2023 tarihinde emekli aylığı bağlananların aylıkları ve emekli ikramiyeleri yeni ek gösterge üzerinden hesaplanacak.

Kendi isteği ile 15 Aralık 2022 tarihinden önce emekliye ayrılanlar emekli ikramiyesi farkı alamayacaklar. Peki kimler emekli ikramiyesi farkı alacak?

Kanuna göre, emekli ikramiyesi farkı kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmiş olanlar ile vazife malulü aylığı bağlananlara veya ölüm sebebiyle aylık bağlanan hak sahiplerine veriliyor.

Söz konusu grupta yer alan kişilerin emekliliğe hak kazandıkları tarihi takip eden;

- Üç ay içinde, üç ay içerisinde değişiklik olmaması halinde takip eden altı ay içinde, emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan katsayılarda (memur maaş katsayısında) meydana gelecek artış nedeniyle,

- İlk mali yılın birinci (ocak) ayında katsayılar dışındaki (ek gösterge gibi) diğer unsurlarda artış meydana gelmesi halinde, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle emekli ikramiyesi farkı ayrı ayrı ödeniyor.

Buna göre, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge değişiklikleri nedeniyle emekli ikramiyesi farkı alma hakkından, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında emekli aylığı veya ölüm aylığı bağlanmış olanlar yararlanacak.

1 OCAK – 30 HAZİRAN ARASINDA AYLIK BAĞLANANLARIN İKRAMİYE FARKI

1 Ocak – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında kadrosuzluk, yaş haddi, vazife malullüğü veya ölüm sebebiyle aylık bağlananlardan Temmuz 2022’deki memur maaş katsayısı esas alınarak emekli ikramiyesi farkı alanlara, yalnızca 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge artışı kapsamında emekli ikramiyesi farkı ödenecek.

4 milyon haneye elektrik desteği: Kiracılar da yararlanacak 4 milyon haneye elektrik desteği: Kiracılar da yararlanacak

1 TEMMUZ 2022 – 31 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA AYLIK BAĞLANANLARIN İKRAMİYE FARKI

Söz konusu tarihler arasında kadrosuzluk, yaş haddi, vazife malullüğü veya ölüm aylığı bağlananlar yüzde 30 zamla artırılan yeni memur maaş katsayısı ve ek gösterge artışından kaynaklı emekli ikramiyesi farkını alabilecekler.

30 YIL HİZMETİ OLANA 174 BİN LİRA İKRAMİYE FARKI

Özetlemek gerekirse, 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında aylık bağlanmış olanlar sadece ek gösterge artışından, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında aylık bağlanmış olanlar ise hem ek gösterge artışı, hem de yüzde 30 zamlanan memur maaş katsayısı artışından kaynaklı ikramiye farkı alacaklar.

Buna göre, geçen yılın temmuz – aralık döneminde kendi isteği dışında emekli olanlar dışında zorunlu sebeplerle emekli aylığı bağlanmış ve 30 yıl hizmeti bulunanlardan 3000 ek göstergeyle emekli edilenlere 166 bin lira; 2200 ek göstergeyle emekli edilenlere de 174 bin lira ikramiye farkı ödenecek.