10. Yıl Marşı’nın yazarlarından Behçet Kemal Çağlar 1925 yılında, Maden Mühendis Mektebine imtihanla girmiş, yüksek tahsil için Zonguldak’a gelmiştir. Başarılı bir öğrenci olup, 1929 yılında Zonguldak Maden Mühendis Mektebi’nden birincilikle mezun olmuştur.

Cumhuriyetin kuruluşunun 10.yılı için yazılan ve bestelenen, ‘10.Yıl Marşı’ her biri geniş anlam yüklü dizelerden oluşuyor. Başta, “Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan” dizesiyle birlikte bazı dizelerin de Zonguldak için ayrı bir önemi vardır. Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan şiir, Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiştir. Yazarlardan Behçet Kemal Çağlar’ın eğitimini Maden Mühendis Mektebi’nde tamamlaması ve bir dönem Zonguldak’ta kalması, şairin yazdığı 10.Yıl Marşı mısralarında Zonguldak dönemi izlerini taşımaktadır.

………….

Cumhuriyetin kilometre taşlarında yapılan bu besteler toplumların milli duygularının ortak eseridir. 10.Yıl Marşı, 50. Yıl Marşı sonrası içinde bulunduğumuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı için bestelenen son marşlar sayı olarak çeşitlilik göstermiştir. Böyle öneme sahip tarihi bir dönüm noktasında elbette bu normaldir. Şüphesiz 100. Yıl için önemli sözler ve besteler yapılacaktır...

Akdemir'den Demir'e ziyaret... Akdemir'den Demir'e ziyaret...

Usta şair Ataol Behramoğlu’nun 2021’de yazdığı sözlerinin üzerine Düş Gezginleri beste yaptığı bir eser. Yine dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelediği, sözleri şair Ayten Mutlu’ya ait olan 100. Yıl Marşı… Ve son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen, söz ve beste yazarı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi İlker Kömürcü’ye ait bestelenen marş…
Bu öne çıkan özel ve resmi marşların halktaki kabulü ve milli duygulara olan etkileri değişebilir. Ancak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 10.yılında bestelenen marşın Türkiye’nin ilk Maden Okuluyla olan ilişkisinin olması, bu bağlamda yeni bestelenen 100.Yıl Marşı’nın, kökleri Maden Okuluna dayanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’yle organik ilişkili olması, Üniversitemizin ve Zonguldak’ımızın tarihi ve kültürü adına bir başarıdır…

Yüksel Yıldırım-7 Eylül 2023