Atatürk’ün vefatı olan 10 Kasım 1938 Perşembe günü bütün yurtta ve dünyada üzüntü yaratmış, tarihe derin izler bırakan bir gün olarak geçmiştir.

Bütün cihanda olduğu gibi Zonguldak’ta da Atamızın ölüm haberi büyük bir üzüntü yaratmış normal yaşamı derinden etkilemiştir.

Zonguldak Belediye Meclisinin 10 Kasım 1938 tarihinde saat 10.00’da yapılması gereken toplantısı üzücü haber üzerine 14 Kasım 1938 tarihine ertelenmiş, Atatürk’ün vefatından sonraki ilk yapılan bu toplantı bitiminde başkan ve üyeler tarafından tutanak ile o günkü atmosfer kayıt altına alınmıştır.

Vali sponsorlardan destek istedi... Vali sponsorlardan destek istedi...

Elimize geçen bu resmi kayıtları, o günün imla yazılımı şekliyle sizlere sunuyoruz…

“…Toplantıya gelenler :

1 – Başkan Süleyman Faik Ertaman

2 – Üye Alişan Güner

3 - “ Mühendis Nevzat Yerdel

4 - “ Doktor Nihat Arkat

5 - “ Doktor Mustafa Hicaonmen

6 - “ Doktor Saffet Okten

7 - “ Terzi Yekte Tüzun

8 - “ Tüccardan Halit Mete

9 - “ Acente Cemal Pehlivan Oğlu

10- “ Avukat Sami Barın

11- “ Madenci Maksut Çivi

12- “ Eczacı Nimet Soykan (Sekreter)

13- “ Kömüriş muhasebe direktörü Tahsin Baysal

14- “ Doktor Müfit Yurdakul

15- “ Avukat Bekir Sıdkı Gökcen

Başkan S.Faik Ertaman – yapılan yoklamaya göre 15 kişiyiz. Çokluk olduğundan celseyi açıyorum. Bundan evvelki 8/11/938 tarihli içtimada 10/11/938 Perşembe günü saat 10 da toplanmak üzere dağılmıştık. 10/11/938 tarihinde çok acı olan Atatürkümüzün ölüm haberi üzerine o gün içtima yapılmadı. Bilmecburiye bu güne kaldı. Ruzzaneye geçmeden evvel gayıp ettiğimiz ulu önder ATATÜRK ümüzün çok aziz ruhlarına hürmet için beş dakika ayağa kalkarak durulmasını rica ederim. (Ayağa kalkarak beş dakika duruldu) …”

Yüksel Yıldırım-Zonguldak Nostalji 2017

Editör: Abdullah KARABACAK